روزهای پایانی سال حال وهوای پایتخت و کلانشهرها را تغییر میدهد و در نیمه دوم اسفند ماه ترافیک خیابانها بسیار سنگین تر از روزهای عادی است، بسیاری از خانواده ها درصدد تهیه سور وسات عید هستند و میلیونها نفر نیز در تدارک سفرهای نوروزی اند.

منبع : انسان- راه- وسیله نقلیه |«رانندگی در نوروز »
برچسب ها :