با شروع فصل تابستان و افزایش سفرها حال و هوای جاده های کشورمان تغییر محسوسی پیدا می کند و خانواده های محترم با توجه به امکانات شغلی و مالی جهت سفرهای دور و نزدیک برنامه ریزی می کنند، آمارها نشان میدهد علیرغم وجود امکانات پروازی و خطوط مطلوب راه آهن و سیستم حمل ونقل عمومی برون شهری هنوز بسیاری از عزیزان تمایل دارند،

منبع : انسان- راه- وسیله نقلیه |«رانندگی در تابستان »
برچسب ها :